2592061393 Νικήσιανη, Καβάλα d.komiseris@gmail.com